Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Styletto
Stationssteenweg 230A bus 101
2560 Kessel
België
T (047) 727-2453
E info@styletto.be
KVK 0788292274
BTW BE0788292274

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ons en onze klanten.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan onze klanten elektronisch ter beschikking gesteld zodat de klant deze steeds voorafgaandelijk kan raadplegen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Door van onze website gebruikt te maken stemt u in met onze algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in ons  aanbod vermeld.
 2. Ons aanbod is vrijblijvend. Wij zijn gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Wij zullen onze producten zo volledig en nauwkeurig mogelijk omschrijven zodat u in de mogelijkheid bent de correcte keuze te maken..  We maken tevens gebruik van goede en gedetailleerde foto's en besteden aandacht aan de echtheid van de kleurweergave.
 4. Uw bestelling is volledig en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we de bestelling bevestigen per mail en zodra we voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaart de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben.

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. Indien u via onze webshop een bestelling plaatst zullen wij u hiervan een elektronische bevestiging sturen.  Zolang u geen officiële bevestiging van ons heeft ontvangen kan u de overeenkomst nog ontbinden.
 2. Onze webshop is uitgerust met de passende elektronische veiligheidsmaatregelen zodat overdracht van data en elektronische betalingen veilig kunnen gebeuren.
 3. Iedere aankoop zal onder de opschortende voorwaarden vallen van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 4. Indien een product niet elektronisch besteld kan worden, is het ook niet in voorraad.  Wenst u toch een artikel te bestellen dat niet in voorraad is, neem hiervoor persoonlijk contact met ons op via messenger, mail of instagram, zodat wij kunnen zien of het artikel nog kan besteld worden bij de groothandelaar. 

Artikel 5 - Herroepingsrecht

  1. U heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.  Na deze termijn is de koop niet meer te ontbinden.
  2. Indien u een product wenst te retourneren vragen wij u om duidelijk de reden van retour te vermelden.  Hiervoor stuurt u best een persoonlijk berichtje onze elektronische kanalen.
  3. Retourzendingen zijn steeds gratis. Wij sturen een retourformulier mee in uw pakket waardoor u het pakje eenvoudig kan terugsturen.
  4. Als goederen beschadigd of erbarmelijke staat geretourneerd worden zullen wij niet vergoeden.  
  5. Indien de goederen in goede staat bij ons terug aankomen zullen wij niet nalaten om het bedrag van het geretourneerde stuk terug te vergoeden in de vorm van een aankooptegoed op uw persoonlijk account.  U kan dan hiermee een andere maat / artikel bestellen.  Indien u niet wenst te ruilen zullen wij u het geld terug overmaken op uw bankrekening.

  Artikel 6 - De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. De prijzen worden steeds vermeld in Euro, inclusief BTW.

  Artikel 7 - Conformiteit en garantie

  1. Wij zullen bij verschillende fabrikanten onze producten aankopen.  Mocht er een fabrieksfout optreden zullen wij dit steeds rechtstreeks melden aan de fabrikant.  
  2. Onze betrachting is de verhouding van prijs/kwaliteit te garanderen.
  3. Garantie is niet geldig indien de producten zelf hersteld of bewerkt werden door derden, of aan abnormale omstandigheden werden gebruikt.  

   Artikel 8 - Levering en uitvoering

   1. Als plaats van levering geldt het adres dat u als klant aan ons kenbaar heeft gemaakt.
   2. De levering gebeurt door de door u gekozen koerier.  Wij werken met UPS, Mondial Relay, Bpost en DPD.  
   3. De geschatte levertermijn is 5 werkdagen.  Wij doen er echter alles aan om uw aankoop zo snel mogelijk to bij u te krijgen.  Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen.  Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

   Artikel 9 - Betaling

   1. Bij verkoop op afstand dient de betaling te gebeuren door de betalingsdiensten aangeboden via de webshop of overschrijving op bankrekening.  Na betaling zal uw pakket verzonden worden.
   2. Bij rechtstreekse verkoop kan u cash of via betalingsapp betalen.

    Artikel 10 - Klachten

    1. Bij klachten kan u zich steeds direct richten tot de zaakvoerder van Styletto : Gita Pihay.  Dit kan u doen via email info@styletto.be.
    2. Na onderzoek van uw klacht zullen wij er alles aan doen om een geschikte oplossing te vinden.  

     Artikel 11 - Intellectuele eigendom

     1. Ons logo, foto's, ontwerpen voor folders, website en alle andere vormen van communicatie zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten die bij ons liggen of andere rechthebbenden.  Het is verboden om kopieën te nemen van onze creaties, foto's, teksten, ... zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

       

     Artikel 12 - Overmacht

     1. Door overmacht zijn wij niet gehouden om onze verplichting na te komen.  Overmacht beschouwen wij als een uitzonderlijk voorval buiten onze wil om waardoor wij onze service niet kunnen naar behoren kunnen bieden.  In zulk geval zullen wij de reeds bestaande orders opschorten of ontbinden volgens uw keuze.